Co-phàirtean bheactor

A' cur-ris bheactoran

Tha na co-phàirtean (\frac{2}{5}) aig \overrightarrow {PQ}

Tha na co-phàirtean (\frac{4}{-3}) aig \overrightarrow {QR}

Le bhith a' cur-ris nam bheactoran seo, gheibh sinn \overrightarrow {PQ} + \overrightarrow {QR} = \overrightarrow {PR}

'S e an riaghailt airson a bhith a' cur-ris nan co-phàirtean:

\left( \begin{array}{l}
      a\\
      b
      \end{array} \right) + \left( \begin{array}{l}
      c\\
      d
      \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
      a + c\\
      b + d
      \end{array} \right)

Mar sin tha \overrightarrow {PQ} + \overrightarrow {QR} = \overrightarrow {PR} a' coimhead mar seo:

\left( \begin{array}{l}2\\5\end{array} \right) + \left( \begin{array}{l}4\\-3\end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}6\\2\end{array} \right)

Diagram of arrow vectors

A' toirt-air-falbh bheactoran

Nuair a bhios tu a' toirt-air-falbh bheactor, tha e an aon rud ri bhith a' cur-ris dreach àicheil dhen bheactor (cuimhnich nuair a nì thu bheactor àicheil gum bi an cùrsa aige a' dol an taobh eile).

\left( \begin{array}{l}
      a\\
      b
      \end{array} \right) - \left( \begin{array}{l}
      c\\
      d
      \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
      a - c\\
      b - d
      \end{array} \right)

Diagram of arrow vectors

Coimhead air an diagram agus smaoinich air a bhith a' dol bho X gu Z. Ciamar a sgrìobhadh tu an t-slighe ann a' bheactoran a' cleachdadh nam beactoran \overrightarrow {XY} agus \overrightarrow {ZY} a-mhàin?

Dh'fhaodadh tu a ràdh gur e bheactor \overrightarrow {XY} a th' ann le gluasad air ais air \overrightarrow {ZY}.

Mar sin faodaidh sinn an t-slighe bho X gu Z a sgrìobhadh mar:

\overrightarrow {XY} - \overrightarrow {ZY} = \overrightarrow {XZ}

Tha e a' coimhead mar seo ann an àireamhan:

\left( \begin{array}{l}
      4\\
      2
      \end{array} \right) - \left( \begin{array}{l}
      1\\
      2
      \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
      3\\
      0
      \end{array} \right)

Feuch a-nis na ceistean gu h-ìosal.

Question

Ma tha x = \left( \begin{array}{l}
        1\\
        3
        \end{array} \right),y = \left( \begin{array}{l}
        - 2\\
        4
        \end{array} \right)agus\,z = \left( \begin{array}{l}
        - 1\\
        - 2
        \end{array} \right), obraich a-mach:

 1. - y
 2. x - y
 3. 2x + 3z
 • \left( \begin{array}{l}
         2\\
         - 4
         \end{array} \right) (An do dh'atharraich thu na soidhnichean?)
 • \left( \begin{array}{l}
         1\\
         3
         \end{array} \right) - \left( \begin{array}{l}
         - 2\\
         4
         \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
         1 - - 2\\
         3 - 4
         \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
         3\\
         - 1
         \end{array} \right)
 • 2\left( \begin{array}{l}
         1\\
         3
         \end{array} \right) + 3\left( \begin{array}{l}
         - 1\\
         - 2
         \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
         2\\
         6
         \end{array} \right) + \left( \begin{array}{l}
         - 3\\
         - 6
         \end{array} \right) = \left( \begin{array}{l}
         - 1\\
         0
         \end{array} \right)

Question

Airson bheactoran u = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
        2\\
        5\\
        9
        \end{array}} \right)agus\,v = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
        7\\
        3\\
        { - 4}
        \end{array}} \right)

obraich a-mach, u + v.

u + v = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
        2\\
        5\\
        9
        \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
        7\\
        3\\
        { - 4}
        \end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
        {2 + 7}\\
        {5 + 3}\\
        {9 + ( - 4)}
        \end{array}} \right) = \left( {\begin{array}{*{20}{c}}
        9\\
        8\\
        5
        \end{array}} \right)