Geoimeatraidh

Bidh bheactor a' toirt iomradh air gluasad bho aon phuing gu puing eile.

Comharradh bheactor

Tha cùrsa agus meudachd (meud) aig bheactor.

(Mar choimeas, chan eil ach meudachd a-mhàin aig uimhir sgàlar - me, na h-àireamhan 1, 2, 3, 4...)

Diagram of arrow vectors

Tha an t-saighead a' riochdachadh bheactor. Tha an t-saighead ag innse na cùrsa, agus tha faid na loidhne a' riochdachadh na meudachd. 'S iad co-phàirtean a' bheactor \left( \begin{array}{l}
        3\\
        4
        \end{array} \right).

Faodar a' bheactor seo a sgrìobhadh mar: \overrightarrow {AB} , a, no \left( \begin{array}{l}
        3\\
        4
        \end{array} \right).

Ann an clò, bidh a ann an clò trom. Ann an làmh-sgrìobhadh, bidh loidhne fon litir a' sealltainn a' bheactor: \underline a

Eisimpleir

Sgrìobh 3 dòighean gus cunntas a thoirt air a' bheactor ma tha an t-saighead a-nis a' dol bho B gu A.

Diagram of arrow vectors

Freagairt

Cuimhnich gum bi an t-saighead a' sealltainn cùrsa. An seo, tha sin a' ciallachadh gu bheil a' bheactor bho B gu A. Ma ghluaiseas sinn 'air ais' air bheactor, bidh e àicheil, agus mar sin bidh a an uair sin na -a. Airson gluasad bho B gu A feumaidh tu gluasad 3 aonadan chun an taoibh chlì, agus sìos 4.

Mar sin 's e na trì dòighean air a' bheactor seo a sgrìobhadh: \overrightarrow {BA}, -a agus \left( \begin{array}{l}
       - 3\\
       - 4
       \end{array} \right).

Diagram of two arrow vectors

Feuch a-nis na ceistean gu h-ìosal.

A' cur-ris bheactoran

Bidh sinn a' cur-ris bheactoran 'sròn ri earball' mar a chì thu gu h-ìosal.

'S e cur-ris nam bheactoran an loidhne bhon phuing tòiseachaidh chun na puing crìochnachaidh.

A triangle with sides a, b and a+b.

Question
Diagram of arrow vector triangles

Sgrìobh mar bheactoran singilte:

 1. f + g
 2. a + b
 3. e - b - a
 1. e
 2. -c (An do chuimhnich thu air an t-soidhne -?)
 3. -d

Question
Diagram of arrow vector triangles

Tha triantain ABC agus XYZ ionann-thaobhach.

'S e X puing-mheadhain AB, Y puing-mheadhain BC, agus Z puing-mheadhain AC.

\overrightarrow {AX} = a,\,\overrightarrow {XZ} = b\,,\,\overrightarrow {AZ} = c

Sgrìobh iad seo ann an teirmean a, b agus c.

 1. \overrightarrow {XY}
 2. \overrightarrow {YZ}
 3. \overrightarrow {XC}
 4. \overrightarrow {BZ}
 5. \overrightarrow {AC}

Cuimhnich:

Tha dà bheactor co-ionann ma tha an aon mheudachd agus chùrsa aca, ge bith càit a bheil iad air an duilleig.

 1. c
 2. -a Cuimhnich gu bheil \overrightarrow {YZ} co-shìnte ri \overrightarrow {AX} agus dhen aon fhaid, ach tha an cùrsa diofraichte.
 3. b + c (Dh'fhaodadh tu cuideachd gluasad bho X gu A, agus an uair sin gu C. Bheireadh seo dhut am freagairt -a + 2c. Cia mheud eile air an smaoinich thu?)
 4. b - a no 2b - c no -2a + c
 5. 2c