Geoimeatraidh

Bidh bheactor a' toirt iomradh air gluasad bho aon phuing gu puing eile.

Comharradh bheactor

Tha cùrsa agus meudachd (meud) aig bheactor.

(Mar choimeas, chan eil ach meudachd a-mhàin aig uimhir sgàlar - me, na h-àireamhan 1, 2, 3, 4...)

Diagram of arrow vectors

Tha an t-saighead a' riochdachadh bheactor. Tha an t-saighead ag innse na cùrsa, agus tha faid na loidhne a' riochdachadh na meudachd. 'S iad co-phàirtean a' bheactor \(\left( \begin{array}{l} 3\\ 4 \end{array} \right)\).

Faodar a' bheactor seo a sgrìobhadh mar: \(\overrightarrow {AB}\) , a, no \(\left( \begin{array}{l} 3\\ 4 \end{array} \right)\).

Ann an clò, bidh a ann an clò trom. Ann an làmh-sgrìobhadh, bidh loidhne fon litir a' sealltainn a' bheactor: \(\underline a\)

Eisimpleir

Sgrìobh 3 dòighean gus cunntas a thoirt air a' bheactor ma tha an t-saighead a-nis a' dol bho B gu A.

Diagram of arrow vectors

Freagairt

Cuimhnich gum bi an t-saighead a' sealltainn cùrsa. An seo, tha sin a' ciallachadh gu bheil a' bheactor bho B gu A. Ma ghluaiseas sinn 'air ais' air bheactor, bidh e àicheil, agus mar sin bidh a an uair sin na -a. Airson gluasad bho B gu A feumaidh tu gluasad 3 aonadan chun an taoibh chlì, agus sìos 4.

Mar sin 's e na trì dòighean air a' bheactor seo a sgrìobhadh: \(\overrightarrow {BA}\), \(-a\) agus \(\left( \begin{array}{l} - 3\\ - 4 \end{array} \right)\).

Diagram of two arrow vectors

Feuch a-nis na ceistean gu h-ìosal.

A' cur-ris bheactoran

Bidh sinn a' cur-ris bheactoran 'sròn ri earball' mar a chì thu gu h-ìosal.

'S e cur-ris nam bheactoran an loidhne bhon phuing tòiseachaidh chun na puing crìochnachaidh.

A triangle with sides a, b and a+b.

Question
Diagram of arrow vector triangles

Sgrìobh mar bheactoran singilte:

 1. f + g
 2. a + b
 3. e - b - a
 1. e
 2. -c (An do chuimhnich thu air an t-soidhne -?)
 3. -d

Question
Diagram of arrow vector triangles

Tha triantain ABC agus XYZ ionann-thaobhach.

'S e X puing-mheadhain AB, Y puing-mheadhain BC, agus Z puing-mheadhain AC.

\[\overrightarrow {AX} = a,\,\overrightarrow {XZ} = b\,,\,\overrightarrow {AZ} = c\]

Sgrìobh iad seo ann an teirmean a, b agus c.

 1. \[\overrightarrow {XY}\]
 2. \[\overrightarrow {YZ}\]
 3. \[\overrightarrow {XC}\]
 4. \[\overrightarrow {BZ}\]
 5. \[\overrightarrow {AC}\]

Cuimhnich:

Tha dà bheactor co-ionann ma tha an aon mheudachd agus chùrsa aca, ge bith càit a bheil iad air an duilleig.

 1. c
 2. -a Cuimhnich gu bheil \(\overrightarrow {YZ}\) co-shìnte ri \(\overrightarrow {AX}\) agus dhen aon fhaid, ach tha an cùrsa diofraichte.
 3. b + c (Dh'fhaodadh tu cuideachd gluasad bho X gu A, agus an uair sin gu C. Bheireadh seo dhut am freagairt -a + 2c. Cia mheud eile air an smaoinich thu?)
 4. b - a no 2b - c no -2a + c
 5. 2c