Mwy am ddatrys anhafaleddau

Os ydy \(-{x}={4}\), yna fe wyddon ni fod \({x}=-{4}\), drwy luosi'r ddwy ochr â \({-1}\).

Dydy pethau ddim mor syml gydag anhafaliadau. Ystyria hyn:

\(-{3}\textless{4}\) = Cywir

Lluosi pob ochr â \({-1}\):

\({3}\textless-{4}\) = Anghywir

Mae lluosi â rhif negyddol yn newid cyfeiriad yr anhafaledd, felly:

\({3}\textgreater-{4}\) = Cywir

curriculum-key-fact
Felly, rhaid bod yn ofalus wrth luosi anhafaleddau â rhifau negyddol. Rhaid bod yr un mor ofalus wrth rannu â rhifau negyddol hefyd.

Datrysa:\({3}-{2x}\textgreater{11}\)

Tynna \({3}\) oddi wrth bob ochr: \(-{2x}\textgreater{11}-{3}\)

Felly: \(-{2x}\textgreater{8}\)

Rhanna bob ochr â \({-2}\) (rhannu â rhif negyddol, felly rhaid newid cyfeiriad yr anhafaledd)

\[{x}\textless-{4}\]

Gallwn ni wirio hwn trwy ddewis rhif llai na \({-4}\) (ee \({-5}\)) a gweld os ydy’r anhafaledd gwreiddiol yn gywir:

\({3}-{2x}{(-{5})}={3}+{10}={13}\) ac mae hyn yn fwy nag \({11}\).

Question

Datrysa:

\[{5}-{3x}\textless{17}\]

Tynna \({5}\) oddi wrth bob ochr i gael \(-{3x}\textless{12}\). Rhanna bob ochr â \({-3}\), felly \({x}\textgreater{-4}\)

Question

Datrysa:

\[{2x}-{8}\leq{6x}+{12}\]

Adia \({8}\) at bob ochr i gael \({2x}\leq{6x} +{20}\). Yna tynna \({6x}\) oddi wrth bob ochr i gael \(-{4x}\leq{20}\) ac felly \({x}\geq{5}\).

Move on to Test
next