Mwy am ddatrys anhafaleddau

Os ydy -{x}={4}, yna fe wyddon ni fod {x}=-{4}, drwy luosi'r ddwy ochr â {-1}.

Dydy pethau ddim mor syml gydag anhafaliadau. Ystyria hyn:

-{3}\textless{4} = Cywir

Lluosi pob ochr â {-1}:

{3}\textless-{4} = Anghywir

Mae lluosi â rhif negyddol yn newid cyfeiriad yr anhafaledd, felly:

{3}\textgreater-{4} = Cywir

curriculum-key-fact
Felly, rhaid bod yn ofalus wrth luosi anhafaleddau â rhifau negyddol. Rhaid bod yr un mor ofalus wrth rannu â rhifau negyddol hefyd.

Datrysa: {3}-{2x}\textgreater{11}

Tynna {3} oddi wrth bob ochr: -{2x}\textgreater{11}-{3}

Felly: -{2x}\textgreater{8}

Rhanna bob ochr â {-2} (rhannu â rhif negyddol, felly rhaid newid cyfeiriad yr anhafaledd)

{x}\textless-{4}

Gallwn ni wirio hwn trwy ddewis rhif llai na {-4} (ee {-5}) a gweld os ydy’r anhafaledd gwreiddiol yn gywir:

{3}-{2x}{(-{5})}={3}+{10}={13} ac mae hyn yn fwy nag {11}.

Question

Datrysa:

{5}-{3x}\textless{17}

Tynna {5} oddi wrth bob ochr i gael -{3x}\textless{12}. Rhanna bob ochr â {-3}, felly {x}\textgreater{4}

Question

Datrysa:

{2x}-{8}\leq{6x}+{12}

Adia {8} at bob ochr i gael {2x}\leq{6x} +{20}. Yna tynna {6x} oddi wrth bob ochr i gael -{4x}\leq{20} ac felly {x}\geq{5}.

Move on to Test
next