Datrys anhafaleddau

Os nad ydy anhafaledd mor syml ag \({x} \textgreater {a}\), neu \({y}\textgreater{b}\), mae angen i ti ad-drefnu’r anhafaledd er mwyn gallu ei ddatrys.

Datrysa’r anhafaledd:

\[{5y} + {1}\textless{26}\]

Yn gyntaf, mae angen cael y gwerthoedd \({y}\) ar eu pen eu hun, felly tynna \({1}\) o’r ddwy ochr i roi:

\[{5y}\textless{25}\]

I ganfod \({y}\), rhanna’r ddwy ochr â \({5}\) i roi:

\[{y}\textless{5}\]