Datrys anhafaleddau

Os nad ydy anhafaledd mor syml ag {x} \textgreater {a}, neu {y}\textgreater{b}, mae angen i ti ad-drefnu’r anhafaledd er mwyn gallu ei ddatrys.

Datrysa’r anhafaledd:

{5y} + {1}\textless{26}

Yn gyntaf, mae angen cael y gwerthoedd {y} ar eu pen eu hun, felly tynna {1} o’r ddwy ochr i roi:

{5y}\textless{25}

I ganfod {y}, rhanna’r ddwy ochr â {5} i roi:

{y}\textless{5}