Plotio anhafaleddau ar linellau rhif

Gelli di ddangos anhafaleddau ar linell rif hefyd.

Defnyddia ddot gwag ar gyfer \(\textless\)

Defnyddia ddot gwag ar gyfer \(\textgreater\)

Defnyddia ddot wedi ei lenwi ar gyfer \(\leq\)

Defnyddia ddot wedi ei lenwi ar gyfer \(\geq\)

\[{x}\geq{-1}\]

Mae hyn yn dangos bod \({x}\) yn fwy na neu’n hafal i \({-1}\)

Llinell rif yn dangos bod x yn fwy na neu’n hafal i -1

\[{x}\textless{2}\]

Mae hyn yn dangos bod \({x}\) yn llai na \({2}\)

Llinell rif yn dangos bod x yn llai na 2

\[-{1}\leq{x}\textless{3}\]

Mae hyn yn dangos bod \({x}\) yn fwy na neu'n hafal i \({-1}\), ac yn llai na \({3}\)

\({x}\geq{-1}\) ac \({x}\textless{3}\).

Llinell rif yn dangos bod x yn fwy na neu’n hafal i -1, ac yn llai na 3

Sylwa ein bod ni wedi newid trefn y rhan gyntaf, ond mae’n dal i olygu’r un peth.

Mae \({x}\geq-{1}\) yn golygu’r un peth â \(-{1}\leq{x}\)

Question

Pa anhafaledd sydd wedi ei gynrychioli gan y llinell rif isod?

Llinell rif

\[{0}\leq{x}\textless{4}\]

Mae dot llawn ar \({0}\), felly \({x}\geq{0}\), ac mae dot gwag ar \({4}\) felly \({x}\textless{4}\).

Felly gallwn ysgrifennu \({0}\leq{x}\textless{4}\)