An radius

'S e loidhne, a tha a' tòiseachadh aig meadhan cearcaill agus a' crìochnachadh aig puing air a' chearcall-thomhas, a th' ann an radius cearcaill. 'S e leth an trast-thomhais meud an radius.

An isosceles triangle within a circle, the legs equal to the radius of the circle

Coimhead air an diagram gu h-àrd. Bhon as e radii dhen chearcall a th' ann an OA agus OB, tha OA = OB. Mar sin tha AOB a' cruthachadh triantan co-chasach am broinn a' chearcaill.

Mothaich cuideachd, bhon a tha \Delta AOB co-chasach, tha \angle OAB = \angle OBA. Tha sin a' ciallachadh gu bheil na ceàrnan aig A agus aig B co-ionann.

Question

Sa chearcall seo, obraich a-mach meud \angle OBA.

An isosceles triangle within a circle and a 136∞ angle between the diameter and the radius

'S ceàrn dìreach a th' ann an \angle AOC agus mar sin bidh 180^\circ ann. Seo an loidhne dhìreach AC.

\angle AOB = 180^\circ  - 136^\circ  = 44^\circ. Seo an ceàrn eile aig O.

Tha \Delta AOB co-chasach. Mar sin tha \angle OAB = \angle OBA agus bidh na ceàrnan ann an triantan a' tighinn gu 180^\circ le cur-ris.

Tha sin a' ciallachadh gum bi 180^\circ- 44^\circ air a roinn gu co-ionann eadar na ceàrnan aig A agus B.

\angle OBA = (180^\circ  - 44^\circ ) \div 2 = 68^\circ