Llythrennedd ddigidol test questions

1

Beth yw data crai?

2

Beth yw data arwahanol?

3

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o ddata arwahanol?

4

Beth yw data di-dor?

5

Pa un o’r canlynol sy’n enghraifft o ddata di-dor?

6

Pa fath o ddata sydd fwyaf addas ar gyfer siartiau bar?

7

Sut mae gwneud defnydd effeithiol o ddelweddau?

8

Pa fath o ddata sydd fwyaf addas ar gyfer graffiau llinell?

9

Beth yw cyfran?

10

Beth yw’r ffordd fwyaf effeithiol o arddangos data rhifiadol mewn tabl?