Tablau effeithiol

Mae tabl yn gweithio orau:

  • pan fydd data rhifiadol yn cael eu darllen ar i lawr, ac nid ar draws, hynny yw yn cael eu harddangos mewn colofnau yn hytrach na rhesi
  • pan fydd rhifau yn cael eu harddangos yn eu ffurf symlaf, ee £3.2 miliwn yn hytrach na £3,200,000
  • pan fydd gan y tabl deitl a rhif, yn enwedig os oes mwy nag un tabl mewn dogfen, ee Tabl 1, Tabl 2
  • pan fydd y tabl yn nodi o ble mae’r wybodaeth rifiadol yn dod, hynny yw y ffynhonnell
  • pan fydd y colofnau’n gul (cyn belled bod digon o le i’r wybodaeth), oherwydd mae colofnau llydan yn gwneud tablau yn anodd i’w darllen

Enghraifft o dabl effeithiol

Tabl wedi ei labelu yn tynnu sylw at y teitl, colofnau cul, data rhifiadol yn darllen ar i lawr, rhifo fformat syml ac enw'r ffynhonnell.