Siart data arwahanol

Un o’r mathau gorau o siartiau ar gyfer data arwahanol yw siart bar.

Mae siart bar yn un o’r mathau mwyaf cyffredin o siartiau. Mae’r barrau yn dangos maint y categori maen nhw'n ei gynrychioli. Gall y barrau fod yn fertigol neu’n llorweddol.

Er mwyn creu siart bar sy’n dangos nifer y plant ysgol sy’n mynd i wahanol glybiau ar ôl ysgol, y cam cyntaf yw rhoi dy ddata arwahanol mewn taenlen.

Mae’n bwysig iawn cael prif deitl uwchben y siart, a theitl i’r ddwy echelin. Bydd angen i ti roi teitlau addas yn y daenlen hefyd. Yn yr enghraifft hon ‘Clybiau’ a ‘Niferoedd’ yw’r teitlau ar gyfer y ddwy echelin.

Tabl â cholofn A yn dwyn y teitl 'Clybiau' a cholofn B yn dwyn y teitl 'Niferoedd'. Gymnasteg: 5. Pêl-droed: 7. Darllen: 2. Y Gofod: 1. Anifeiliaid Anwes: 2. Mathemateg: 4.

Y cam nesaf yw clicio ar y botwm siart bar yn y bar offer er mwyn creu siart bar.

Siart i ddangos nifer y disgyblion sy'n mynd i wahanol glybiau ar ôl ysgol: Gymnasteg: 5. Pêl-droed: 7. Darllen: 2. Y Gofod: 1. Anifeiliaid Anwes: 2. Mathemateg: 4.

Ar ôl creu siart, bydd angen i ti ddisgrifio’n fyr beth mae’n ei ddangos, a sut mae hyn yn berthnasol i dy bwnc di.

Enghraifft o grynodeb

Y clwb ar ôl ysgol mwyaf poblogaidd yw’r clwb pêl-droed. Mae ganddo saith aelod. Mae’r clwb gymnasteg yn agos ato, gyda phum aelod, a’r clwb Mathemateg, sydd â phedwar aelod. Y clwb lleiaf poblogaidd yw clwb y gofod. Un aelod sydd ganddo. Mae gan y clwb darllen a’r clwb anifeiliaid anwes ddau aelod yr un.