Data di-dor

curriculum-key-fact
Mae data di-dor yn ddata mesuradwy. Mae hyn yn golygu bod gan bob rhif sydd mewn set ddata ystyr.

Enghraifft

Os yw taldra Jac yn 128 cm a bod Rhian yn 129.5 cm, mae’r data mesuradwy yn dangos bod Rhian ychydig yn dalach na Jac.

Gwryw o'r enw Jac a benyw o'r enw Rhian yn sefyll wrth fwrdd mesur taldra. Taldra Rhian yw 129.5 cm. Taldra Jack yw 128 cm.

Yn wahanol i ddata arwahanol, sydd â gwerthoedd penodol (ee esgidiau maint 34 neu faint 36), mae enghreifftiau o ddata di-dor, fel amser neu oed, yn gallu bod o unrhyw werth. Er enghraifft, rwyt ti'n gallu bod yn 15 mlynedd, 12 diwrnod, 6 awr a 4 munud oed.

Dyma enghraifft o ddata di-dor sy’n dangos canlyniadau arolwg arall. Roedd yr arolwg hwn yn asesu pa mor bell roedd gwahanol ddisgyblion yn teithio i’r ysgol.

Tabl yn dangos 'Disgyblion' a 'Pellter teithio i'r ysgol'. Griff: 1.2 milltir. Malai: 0.4 milltir. Mohamed: 0.3 milltir. Seren: 6 milltir. Kyle: 8.1 milltir.