Data arwahanol

curriculum-key-fact
Data sydd wedi eu creu o rifau cyfan yw data arwahanol. Maent yn cael eu cyfrif yn hytrach na’u mesur.

Dyma ganlyniadau arolwg diweddar. Roedd yr arolwg yn edrych ar nifer yr anifeiliaid anwes sydd gan bob aelod o’r dosbarth, a pha fath o anifail anwes sydd ganddynt.

Tabl ar gyfer mathau o anifeiliaid anwes: Cŵn: 12. Cathod: 14. Pysgod: 2. Llygod mawr: 6. Nadroedd: 1.

Mae’r data hyn yn arwahanol oherwydd bod y rhifau’n rhai cyfan. Er enghraifft, nid yw’n bosibl cael hanner ci neu hanner cath.

Enghraifft arall o ddata arwahanol yw maint esgidiau Ewropeaidd. Mae’n bosibl cael traed maint 36 neu maint 38. Ond nid yw’n bosibl cael maint 36.1 neu 38.3.

Crydd yn mesur traed cwsmer