Mathau o ddata

Data crai yw’r wybodaeth rydym yn ei chael wrth wneud ymchwil sylfaenol.

Er enghraifft, efallai byddem yn gwneud arolwg er mwyn canfod taldra neu faint esgidiau gwahanol bobl, neu faint o anifeiliaid anwes sydd ganddynt.

Dyma'r gwahanol fathau o ddata crai.

Diagram petalau yn egluro Data Crai fel data Arwahanol, Di-dor, Cyfrannol