Problemau dŵr – CBAC

1

Pa leoedd sy’n wynebu ansicrwydd dŵr?

2

Pa wledydd sy’n defnyddio’r mwyaf o ddŵr?

3

Pa fath o greigiau sy’n storio dŵr?

4

Pa un o’r rhain sy’n llyngyren barasitig sy’n mynd i mewn i’r corff drwy'r croen?

5

Lle mae argae Aswan?

6

Ym mha ran o'r DU mae gorsaf ddihalwyno gyntaf y wlad wedi agor?

7

Pa un o'r rhain sy’n un o fanteision cronfa ddŵr Kielder?

8

Sut gall cwmnïau dŵr annog cartrefi i arbed dŵr?

9

Pa un o’r canlynol fyddai’n ffordd dda o ddefnyddio dŵr ‘llwyd’?

10

Beth gafodd ei wneud fel rhan o broject Mtumba yn Tanzania?