Newid hinsawdd – CBAC test questions

1

Ers pryd mae cynnydd cyflym wedi bod yn nhymereddau’r byd?

2

Pa un o’r rhain allai gael ei ddefnyddio i fesur newid mewn tymereddau dros gyfnod?

3

Pa un o’r rhain sy’n enghraifft o nwy tŷ gwydr?

4

Pa fath o dystiolaeth sy’n brawf bod cynhesu byd-eang yn digwydd?

5

Pa nwy tŷ gwydr sy’n cael ei ryddhau o safleoedd tirlenwi?

6

Beth yw diffeithdiro?

7

Beth yw un o effeithiau negyddol newid hinsawdd yn y DU?

8

Pa un o’r rhain sy’n effaith gadarnhaol newid hinsawdd o amgylch y byd?

9

Pa dechneg sy’n strategaeth addas i leihau effeithiau newid hinsawdd?

10

Beth oedd protocol Kyoto?