Co-choltas

Tha an aon chumadh air cumaidhean co-choltach, ach 's dòcha nach bi an aon mheud annta.

Mar eisimpleir, tha dà chearcall daonnan co-choltach:

Diagram of two circles with one bigger than the other

Tha dà cheàrnaig daonnan co-choltach:

Diagram of two squares with one bigger than the other

Agus dh'fhaodadh dà cheart-cheàrnach a bhith co-choltach:

Diagram of two rectangles with one bigger than the other

Ach glè thric cha bhi:

Diagram of two rectangles with one longer and thinner than the other

Cumaidhean co-choltach

Thoir sùil air na cumaidhean co-choltach seo:

Diagram of a combined shape with values

'S e meudachadh de A a th' ann am B. Tha na faidean gu lèir air dùblachadh, ach chì thu gum feum na ceàrnan fuireach an aon rud.

Cuimhnich ann am paidhir sam bith de chumaidhean co-choltach gum bi taobhan co-fhreagarrach san aon cho-mheas agus gum bi ceàrnan co-fhreagarrach co-ionann.