Gweddïo preifat

Does dim rhaid i fenywod fynd i'r mosg, felly mae llawer ohonyn nhw'n gweddïo gartref gyda'u plant. Yr oll sydd ei angen yw man glân i weddïo ynddo er mwyn dangos y parch priodol at Allah. Mae gan y fam waith pwysig o ddysgu gweddïau a darlleniadau o'r Qur'an i'r plant.

Yn aml, bydd adnodau o'r Qur'an mewn gwahanol arddulliau caligraffeg wedi'u harddangos yn y cartref fel addurniadau, ond fel yn y mosg, does dim delweddau o Allah nac o'r Proffwyd Muhammad.

Mae gan rai cartrefi qiblah i ddangos ym mha gyfeiriad mae Mecca.

Hyd yn oed gartref, rhaid i Fwslimiaid berfformio wudu cyn gweddïo, tynnu eu hesgidiau a defnyddio mat gweddïo. Maen nhw'n perfformio llawer o rakats o Salat gan wynebu Mecca.

Mae'r Qur'an yn dysgu bod yr holl fyd yn fosg, felly mae pobl yn gallu gweddïo yn unrhyw le. Y peth pwysig i Fwslimiaid yw cadw Allah ar eu meddwl yn gyson drwy ei addoli bum gwaith y dydd.

Gweddïo gyda'r teulu

Mae gweddïo gyda'r teulu'n rhan bwysig o ffordd o fyw Mwslim sy'n byw yng Nghymru. Os nad oes mosg yn agos, byddan nhw'n perfformio gweddïau Salat gartref, er enghraifft mewn ystafell sbâr, lle mae'r teulu'n ymgynnull i weddïo gyda'i gilydd.

Dan yr amgylchiadau hyn, mae'r teulu'n gweddïo gyda'i gilydd. Does dim rhaid i'r dynion a'r merched fod ar wahân i'w gilydd. Bydd gan bob aelod o'r teulu ei fat gweddïo ei hun.

Mae darllen y Qur'an yn cael ei ystyried yn rhan o addoli, felly os yw teulu'n ymgynnull i ddarllen y Qur'an, mae hynny hefyd yn weddïo gyda'r teulu.

Tad yn eistedd ar y llawr yn darllen y Qur'an gyda'i fab ifanc ar ei lin
Tad Mwslimaidd yn gweddïo gartref gyda'i fab ifanc
Move on to Test
next