Gweddïo mewn mosg

Mae addoli cyhoeddus yn digwydd yn y mosg. Mae'r muezzin (mu'adhdhin) yn galw'r bobl i weddïo, weithiau oddi ar minarét, drwy adrodd yr adhan. Mae Salat yn cael ei arwain gan yr imam, dyn sydd wedi'i ddewis am ei wybodaeth am y Qur'an.

Mae'r imam yn arwain y bobl yn y rakats. Yn ystod gweddïau dydd Gwener, sef y Jummah, mae'n pregethu gan ddefnyddio geiriau o'r Qur'an. Mae gweddïau dydd Gwener yn orfodol i ddynion.

Cyn addoli Allah, mae Mwslimiaid yn perfformio defod ymolchi o'r enw wudu, i baratoi i weddïo.

  • Mae Mwslimiaid Sunni yn golchi eu dwylo, eu ceg, eu trwyn, eu hwyneb, eu breichiau, eu talcen a'u gwallt, eu clustiau a'u traed dair gwaith - yn y drefn honno.
  • Mae Mwslimiaid Shi'ah yn golchi eu hwyneb yn gyntaf, yna eu breichiau ac yna'n defnyddio'r gwlybaniaeth i lanhau eu pen a'u traed.
  • Os nad oes dŵr ar gael, caniateir defnyddio tywod glân.

Wrth fynd i mewn i'r mosg, mae Mwslimiaid yn tynnu eu hesgidiau ac yn eistedd ar y llawr i wynebu'r qiblah neu'r mur gweddïo sy'n eu cyfeirio nhw tuag at Mecca.

Gyda'i gilydd maen nhw'n cwblhau llawer o rakats o Salat. Mae hyn yn cynnwys adrodd o'r Qur'an a chyfres o symudiadau'r corff gan gynnwys ymostwng, lle mae'r talcen, y dwylo, y pengliniau a'r traed yn cyffwrdd â'r llawr. Ar ôl hynny, gellir dweud gweddïau personol, sef du'ah.

Mae menywod yn cael mynd i'r mosg, ond maen nhw'n eistedd ar wahân i'r dynion.

Mae'r mosg yn ganolog i fywyd gweddïo llawer o Fwslimiaid. Byddan nhw'n ceisio mynd i'r mosg bob dydd. Yn wir, i Fwslimiaid mae'r holl fyd yn fosg neu'n lle i ymostwng a gweddïo, ond mae llawer o Fwslimiaid yn credu ei bod hi'n well perfformio gweddi Salat mewn mosg fel rhan o gymuned sy'n addoli.