Defod ymolchi - wudu

Cyn i Fwslimiaid berfformio'r weddi Salat, mae'n rhaid iddyn nhw baratoi â defod ymolchi o'r enw wudu. Fel rhan o'r paratoad hwn, rhaid i'r Mwslim fod â'r bwriad iawn i weddïo. Niyyah yw'r enw ar hyn. Mae'n golygu paratoi'r meddwl i weddïo.

Dywedodd y Proffwyd Muhammad mai 'glanweithdra yw hanner y ffydd'. Rhaid i Fwslimiaid fod yn lân a gwisgo dillad da cyn iddyn nhw gyflwyno eu hunain o flaen Duw.

Wudu - the ritual washing performed before the Salat prayer. 1: Hands.

Dwylo

Mae Mwslimiaid yn dechrau yn enw Duw, ac yn cychwyn drwy olchi'r llaw dde, ac wedyn y llaw chwith dair gwaith.