Gweddi/Salat

Tu mewn i fosg Pir Dastgir Sahib yn Srinagar. Mae nifer o bobl yn gweddïo.
Mosg Pir Dastgir Sahib, Srinagar

Pan mae Mwslimiaid yn gweddïo, maen nhw'n cynnig mawl, diolch neu edifeirwch am bechodau i Allah. O'r munud mae plentyn yn cael ei eni, pan fydd geiriau'r adhan yn cael eu sibrwd i'w glust, mae plant Mwslimaidd yn cael eu hannog i weddïo.

curriculum-key-fact
Mae plant Mwslimaidd yn cael eu dysgu i weddïo gartref ac yn eu mosg lleol. Mae llawer o blant yn mynd i madrash, neu ysgol mosg, i ddysgu defodau ac arferion Islam.
quote
Felly dyrchafwch Allah â mawl i'ch Arglwydd gan y rhai sy'n ymostwng [iddo Ef]. Ac addolwch eich Arglwydd nes y daw y sicrwydd i chi [h.y. marwolaeth].Qur'an 15:98-99

Salat

Mae Salat yn cael ei berfformio bum gwaith y dydd ar amseroedd penodol: gwawr, ychydig ar ôl hanner dydd, yn y prynhawn, wrth i'r haul fachlud a gyda'r nos.

Mae un rakat o Salat yn cynnwys gweithredoedd penodol, gan gynnwys:

  • sefyll yn wynebu Mecca
  • codi’r dwylo at y clustiau
  • plygu’r breichiau ar draws y frest
  • plygu â’r dwylo ar y pengliniau
  • sefyll eto, cyn penlinio ar ei hyd ar y llawr
  • eistedd yn ôl ar y sodlau
  • troi’r pen i’r chwith ac i’r dde i gydnabod yr angylion

Wrth berfformio'r gweithredoedd hyn, mae Mwslimiaid yn adrodd adnodau o'r Qur'an.

Du'ah

Du'ah yw pan mae Mwslim yn gofyn i Allah am arweiniad neu gymorth penodol, neu'n diolch i Allah am ei fendithion. Gall Mwslimiaid hefyd adrodd 99 enw Allah gan ddefnyddio llinyn o 33 neu 99 glain i'w helpu i weddïo. Du'ah yw'r term am weddïo preifat a phersonol.

Mae gweddïo bum gwaith y dydd yn gyfle i sefyll o flaen Allah, i'w foli a diolch iddo a gofyn am arweiniad. Mae’n ffordd o gadw Allah ar eu meddyliau'n gyson drwy'r dydd. Mae'n dyfnhau ffydd Mwslim a'i ddibyniaeth ar Allah am ei holl anghenion, ac yn ei helpu i garu eu creawdwr ac ymddiried ynddo. Mae'n ddyletswydd grefyddol.

quote
Adrodd, [O Muhammad], yr hyn sydd wedi'i ddatguddio i ti o'r llyfr i sefydlu gweddi. Yn wir, mae gweddi'n gwahardd anfarwoldeb a drygioni, ac o gymorth i goffáu Allah. Ac mae Allah yn gwybod yr hyn yr wyt yn ei wneud.Qur'an 29:45