Traddodiadau Sunni a Shi'ah

Mae dau brif draddodiad o fewn Islam: Sunni a Shi'ah.

Mae'r gair 'Sunni' yn perthyn i'r gair Arabeg Sunnah ac mae'n golygu 'dilynwyr Sunnah neu draddodiad y Proffwyd'. Mwslimiaid Sunni yw'r rhan fwyaf o Fwslimiaid y byd.

Mae'r gair 'Shi'ah' yn dod o ymadrodd sy'n golygu 'dilynwyr Ali'. Ali oedd mab-yng-nghyfraith a chefnder y Proffwyd.

Yn hanesyddol, ffurfiodd y gwahanol draddodiadau oherwydd gwahaniaeth barn ynglŷn â phwy fyddai'n arwain y gymuned Fwslimaidd ar ôl marwolaeth y Proffwyd Muhammad. Roedd Mwslimiaid Sunni yn credu mai tad-yng-nghyfraith a disgybl y Proffwyd, Abu Bakr, ddylai gymryd ei le. Roedd Mwslimiaid Shi'ah o blaid perthynas o waed y Proffwyd, Ali, fel ei wir olynydd.

Er y gwahaniaethau hanesyddol hyn, mae'r ddau grŵp yn rhannu llawer o gredoau. Er enghraifft, mae'r ddau grŵp yn credu yn undod ac unoliaeth Allah, pwysigrwydd y Proffwyd Muhammad a'i Sunnah, Pum Piler Islam a'r Qur'an.