Addoli cyhoeddus

An infographic showing key facts about Islam.

Tawhid yw'r gred Fwslimaidd nad oes neb yn hafal i Allah, ac felly mae'n cael ei ystyried bod addoli unrhyw un neu unrhyw beth arall yn shirk. Mae Mwslimiaid yn caru ac yn parchu'r Proffwyd Muhammad, negesydd Allah, ond dydyn nhw ddim yn ei addoli oherwydd dydy ef ddim yn ddwyfol nac yn hafal i Allah.