A' cleachdadh co-mheas

Eisimpleir

Tha an co-mheas eadar nigheanan agus balaich aig diosgo na sgoile aig \(3 : 1\).

Ma bha \(50\) balach ann, cia mheud nighean a bh' aig an diosgo?

Freagairt

Balaich = 1 phàirt = \(50\) sgoilear

Nigheanan = 3 pàirtean = \(3 \times 50 = 150\) sgoilear

Bha \(150\) nighean aig an diosgo.

Question

Tha an co-mheas eadar nigheanan agus balaich aig fèill-reic na sgoile aig \(1 : 2\).

Ma bha \(20\) balach ann, cia mheud nighean a bh' aig an fhèill?

Balaich = 2 phàirt = \(20\) sgoilear, mar sin 1 phàirt = \(10\) sgoilear.

Nigheanan = 1 phàirt = \(10\) sgoilear.

Bha \(10\) nighean aig an fhèill.

Move on to Test
next