Meddwl yn feirniadol a datrys problemau test questions

1

Mewn ymchwil, beth yw poblogaeth?

2

Beth yw holiadur peilot?

3

Beth yw cwestiynau agored?

4

Beth yw manteision cwestiynau caeedig?

5

Mewn pa fath o gyfweliad y mae angen gofyn cwestiynau mewn trefn benodol?

6

Beth yw cyfweliad anstrwythuredig?

7

Mae trefn y cyfweliad yn cynnwys tair rhan. Beth yw’r tair?

8

Yn ôl Steinar Kvale, beth yw cwestiynau uniongyrchol?

9

Beth yw ystyr trawsgrifio?

10

Beth yw ystyr tuedd mewn cyfweliad?