Datblygu holiaduron

Mae holiaduron yn ddull poblogaidd o wneud ymchwil cynradd.

Mae saith cam i’r broses o ddatblygu holiadur.

  1. penderfynu pa wybodaeth sydd ei hangen
  2. penderfynu pwy i’w dargedu
  3. dewis y dull
  4. penderfynu pa gwestiynau i’w gofyn
  5. rhoi’r cwestiynau mewn trefn
  6. treialu
  7. cwblhau
Cyfrifiadur yn dangos holiadur ar y sgrîn.