Nodweddion tonnau

1

Beth yw osgled y don sydd wedi'i dangos?

Ton wedi’i phlotio ar graff taldra-pellter. Mae’r taldra ar yr echelin-x wedi’i rifo o 15 cm i -15 cm.

2

Os yw buanedd ton ddŵr yn lleihau i hanner ei werth gwreiddiol mewn dŵr mwy bas, beth fydd yn digwydd i'w thonfedd?

3

Gan ba un o'r mathau hyn o belydriad electromagnetig y mae’r amledd uchaf?

4

Beth yw uned amledd?

5

Mae ton yn teithio â buanedd o 5 m/s. Mae ei hamledd yn 10 Hz. Beth yw tonfedd y don?

6

Beth yw tonfedd y don sydd wedi'i dangos?

Ton wedi’i phlotio ar graff lle mae taldra yn cael ei blotio yn erbyn safle. Mae’r don yn croesi’r echelin-x ar 10 cm, 30 cm a 50 cm.

7

Beth mae lloeren geosefydlog yn ei wneud?

8

Pa un o’r canlynol sy’n don arhydol?

9

Mae ton ddŵr yn teithio 6 m mewn 2 s. Beth yw buanedd y don?

10

Pa fath o belydriad electromagnetig sy'n teithio gyflymaf?