A' lùghdachadh bochdainn

Eadar 1906 agus 1914 rinn an Riaghaltas Libearalach corra leasachadh gus feuchainn ri bochdainn a lùghdachadh.

Bha iad a' feuchainn ris nan a daoine a leanas a chuideachadh leis na leasachaidhean:

  • daoine òga
  • seann daoine
  • daoine tinn
  • daoine gun obair
  • an t-obair-chlas