A' buidseatadh test questions

1

Dè tha ga chosg air peatrail?

Buidseat mìosail
Teachd-a-steachCosgais
Tuarastal mìosail - £520Iasad a' chàir£130
Peatrail£75
Seirbheiseachadh a' chàir£45
Àrachas a' chàir£49
Cuideachadh le cosgais an teaghlaich£100
Sàbhaladh£20
Cur-seachad£70
Iomlan

2

Dè a' chosgais iomlan a th' ann gach mìos?

Buidseat mìosail
Teachd-a-steachCosgais
Tuarastal mìosail - £520Iasad a' chàir£130
Peatrail£75
Seirbheiseachadh a' chàir£45
Àrachas a' chàir£49
Cuideachadh le cosgais an teaghlaich£100
Sàbhaladh£20
Cur-seachad£70
Iomlan

3

Dè na tha de theachd-a-steach a bharrachd ann air cosgaisean?

Buidseat mìosail
Teachd-a-steachCosgais
Tuarastal mìosail - £520Iasad a' chàir£130
Peatrail£75
Seirbheiseachadh a' chàir£45
Àrachas a' chàir£49
A' cuideachadh le cosgaisean an teaghlaich£100
Sàbhaladh£20
Cur-seachad£70
Iomlan£489