Buidseatadh

Income after expenditures are deducted can contribute towards savings.

Tha e glè chudromach fuireach taobh a-staigh buidseat aig an taigh, aig d' obair agus san sgoil.

'S e buidseatadh nuair a nì thu liosta de theachd-a-steach agus de chosgaisean thar ùine no tachartas sònraichte.

Nuair a bhios tu air an liosta a dhèanamh, thèid agad air co-dhùnadh a dhèanamh mu theachd-a-steach agus mu chosgais mar a bhios an ùine no an tachartas a' dol seachad.

Buidseatadh mìosail

Teachd-a-steach - an t-airgead as àbhaist tighinn a-steach bho thuarastal. Faodaidh teachd-a-steach eile tighinn bho riadh air cunntasan sàbhalaidh, bho chreideasan cìse no bho shochairean.

Airson buidseatadh, feumaidh tu tòiseachadh air obrachadh a-mach an dèidh cìsean agus àrachas tighinn far tuarastal. Canar pàigheadh lom ris an seo (na bheir thu dhachaigh).

Cosgais - na thèid a chosg air nithean a bhios a' tighinn far tuarastal. Bidh cosgaisean ag atharrachdh a rèir gach suidheachadh air a bheilear a' beachdachadh (airgead a' dol a-mach).