Beth yw brasamcanu?

Brasamcan yw rhywbeth sy’n debyg, ond nid yn union hafal, i rywbeth arall. Gallwn frasamcanu rhif drwy dalgrynnu. Gallwn frasamcanu cyfrifiad drwy dalgrynnu’r gwerthoedd sydd ynddo cyn gwneud y gweithrediadau.

Talgrynnu rhifau i’r 10, 100, 1,000 agosaf

Er mwyn brasamcanu i’r deg agosaf, edrycha ar y digid yn y golofn degau.

Er mwyn brasamcanu i’r cant agosaf, edrycha ar y digid yn y golofn cannoedd.

I dalgrynnu i’r fil agosaf, edrycha ar y digid yn y golofn miloedd.

Yna dilyna’r camau hyn:

 1. llunia linell fertigol i’r dde o’r digid gwerth lle sydd ei angen
 2. edrycha ar y digid nesaf
 3. os yw’n 5 neu fwy, gwna’r digid blaenorol un yn fwy
 4. os yw’n 4 neu lai, cadwa’r digid blaenorol yr un fath
 5. llenwa unrhyw lefydd gwag sydd ar y dde i’r llinell gyda sero hyd at y lle degol

Enghreifftiau

Talgrynna 4,853 i’r 10, 100 a 1,000 agosaf.

 • 485|3 i’r 10 agosaf yw 4,850
 • 48|53 i’r 100 agosaf yw 4,900
 • 4|853 i’r 1,000 agosaf yw 5,000

Talgrynna 76,982 i’r 10, 100 a 1,000 agosaf.

 • 7698|2 i’r 10 agosaf yw 76,980
 • 769|82 i'r 100 agosaf yw 77,000
 • 76|982 i’r 1,000 agosaf yw 77,000

Noda fod yr atebion yr un fath ar ôl cael eu talgrynnu mewn rhai achosion.

curriculum-key-fact
Fe wnaethon ni ddefnyddio techneg ychydig yn wahanol ar gyfer talgrynnu i’r 100 agosaf yn yr enghraifft hon. Roedd y rhif ar ôl y llinell yn 8, sy’n golygu bod angen i’r rhif cyn y llinell fynd un yn fwy. Mae cynyddu’r rhif 9 i 10 yn golygu rhoi 0 yn lle’r 9 ac adio 1 ychwanegol at y golofn nesaf.
Question

Beth yw 9,538 wedi ei dalgrynnu i’r 10, 100 a 1,000 agosaf?

 • 953|8 i’r 10 agosaf yw 9,540
 • 95|38 i’r 100 agosaf yw 9,500
 • 9|538 i’r 1,000 agosaf yw 10,000
Question

Beth yw 89,555 wedi ei dalgrynnu i’r 10, 100 a 1,000 agosaf?

 • 8955|5 i’r 10 agosaf yw 89,560
 • 895|55 i’r 100 agosaf yw 89,600
 • 89|555 i’r 1,000 agosaf yw 90,000