Y byd (Islam) test questions

1

Yn ôl y Qur’an, pwy yw creawdwr y byd?

2

Beth yw khalifah?

3

Yn ôl y Qur’an, o beth y cafodd Adda ei wneud?

4

Beth yw fitra?

5

Beth mae dinasyddiaeth fyd-eang yn ei olygu?

6

Yn y Qur’an dywedir bod Allah wedi creu’r bydysawd a’r Ddaear mewn nifer o gyfnodau amser. Sawl cyfnod?

7

Pam mae Mwslimiaid yn credu mewn byw bywyd amgylcheddol gyfrifol?

8

Pwy oedd gwraig Adda?

9

Beth mae Mwslimiaid yn credu yw'r berthynas rhwng dynol ryw a natur?

10

Pam mae adroddiad y Qur’an am y creu yn bwysig?