Astudiaeth achos – mosgiau gwyrdd

Tanzania

Yn 2013, cafodd mosg gwyrdd ei adeiladu yn Tanzania, Affrica. Ymgais oedd hyn i greu addoldy oedd mor garedig i’r amgylchedd â phosibl. Cafodd technolegau gwyrdd eu defnyddio i leihau effaith yr adeilad ar y gymuned.

Dyma rai enghreifftiau o’r technegau a gafodd eu defnyddio i wneud hyn:

  • fel arfer mae meicroffonau a seinyddion yn cael eu gosod mewn mosgiau i sicrhau bod yr addolwyr i gyd yn gallu clywed yr imam, ond cafodd adlais naturiol ei greu yn neuadd weddi y mosg gwyrdd er mwyn osgoi gosod system sain drydanol
  • cafodd y mosg gwyrdd ei adeiladu gyda digon o olau ac awyru naturiol drwy ychwanegu ffenestri mawr, sy’n lleihau’r angen am olau trydan
  • cafodd paneli solar eu hychwanegu i ddarparu ynni i’r mosg gwyrdd
  • mae tanciau dŵr yn darparu dŵr ar gyfer y ddefod ymolchi cyn gweddi, neu wudu, ac wedyn mae'r dŵr yn cael ei ddefnyddio i ddyfrio’r tir

Mae Mwslimiaid dros y byd wedi edrych at esiampl y mosg gwyrdd yn Tanzania i weld sut maen nhw'n gallu gweithio tuag at gynaliadwyedd mewn rhannau eraill o’r byd.

Salford

Menter dan arweiniad myfyrwyr yw Ecomosque, sy’n anelu at adeiladu’r mosg cyntaf ar gampws coleg ym Mhrydain, a hynny ym Mhrifysgol Salford. Mae’n brosiect dylunio arloesol, a’i nod yw adnewyddu ymrwymiad y ffydd i’r amgylchedd a gadael etifeddiad parhaol ym maes pensaernïaeth ac addysg i’r cenedlaethau sydd i ddod.

Bydd yr Ecomosque:

  • yn ecolegol gyfeillgar
  • yn economaidd i’w redeg
  • yn defnyddio cysylltiad dŵr naturiol ac yn ailddefnyddio dŵr
  • wedi’i oleuo â golau naturiol o ffenestri mawr
  • yn cynnwys iard ar gyfer digwyddiadau cymunedol yn yr haf ac yn y gaeaf
quote
Penderfynais fy mod eisiau seilio’r mosg ar adeiladwaith deilen. Yr olwg esthetig oedd fy ymgais i gyfleu purdeb a symlrwydd y grefydd ei hun.Humaira Farooq, dylunydd buddugol Ecomosque Salford

Cyfweliad a thrafodaeth am ddyluniad buddugol Ecomosque Salford [Cynnwys Saesneg]

Move on to Test
next