IFEES

Mae llawer o unigolion ac elusennau’n gweithio tuag at gynnal yr amgylchedd, fel y Sefydliad Islamaidd dros Ecoleg a Gwyddorau Amgylcheddol (Islamic Foundation for Ecology And Environmental Sciences – IFEES).

Elusen Brydeinig yw hon, sy’n gweithio tuag at gynaliadwyedd ers y 1980au. Mae gwaith y sefydliad yn cynnwys:

  • creu ymwybyddiaeth mewn cymunedau, er enghraifft ymgyrchoedd codi sbwriel
  • cynhyrchu deunyddiau dysgu i’w defnyddio mewn ysgolion
  • hyfforddi
  • datblygu projectau