Cyfrifoldeb amgylcheddol – athrawiaethau

Er bod bodau dynol yn cael eu hystyried fel y ffurf bywyd mwyaf deallus ar y Ddaear, nhw sydd yn gyfrifol am bron popeth sydd wedi niweidio’r blaned. Os dychmygwn mai 46 mlwydd oed yw’r Ddaear, mae’r holl niwed sydd wedi’i wneud wedi digwydd yn 60 eiliad diwethaf bywyd y Ddaear.

Mae’r Qur’an yn dweud mai Allah (Duw) yw creawdwr y byd. Mae bodau dynol ar y Ddaear fel ymddiriedolwyr neu raglawiaid – maen nhw wedi cael gorchymyn i ofalu am y byd ar ran Allah ac er mwyn y dyfodol. Mae Mwslimiaid yn credu bod pawb yn khalifahs neu warcheidwaid y blaned a bod ganddyn nhw ddyletswydd a chyfrifoldeb i ofalu amdani.

quote
Mae’r ddaear yn wyrdd ac yn brydferth, ac mae Allah wedi’ch penodi chi yn stiwardiaid drosti ar ei ran. Mae’r ddaear gyfan wedi’i chreu’n lle o addoliad, yn bur a glân. Gwobrwyir pwy bynnag a blanno goeden a gofalu amdani’n ddiwyd nes iddi aeddfedu a dwyn ffrwyth. Os bydd Mwslim yn plannu pren neu’n hau cae a bod dynion a bwystfilod ac adar yn bwyta ohono, mae’r cyfan yn gariad ar ei ran. Hadith

Mae nifer o’r Hadith yn cyfeirio at bryder y Proffwyd Muhammad am yr amgylchedd a thriniaeth anifeiliaid, ac mae’n annog y rhai o’i gwmpas i werthfawrogi’r Ddaear a’r cyfan o fyd natur.

Yn y Qur’an, mae cyfarwyddyd i Fwslimiaid i ofalu am yr amgylchedd a pheidio â’i niweidio.

Rhaid i Fwslimiaid ofalu am y Ddaear am mai creadigaeth Allah yw’r cyfan ac mae’n rhan o ddyletswydd dyn i Allah:

quote
Yn wir, dy Arglwydd yw Allah a greodd y nefoedd a’r ddaear mewn chwe diwrnod ac a’i sefydlodd ei hun wedyn uwchlaw’r orsedd. Mae’n gorchuddio’r nos â’r dydd, [nos arall] yn ei ymlid yn fuan; a [chreodd] yr haul, y lleuad, a’r sêr, yn ddarostyngedig i’w orchymyn. Yn ddi-gwestiwn, ei eiddo ef yw’r greadigaeth a’r awdurdod; bendigaid yw Allah, Arglwydd y bydoedd.Qur’an 7:54

Oherwydd y darn hwn, mae pobl yn eu hystyried eu hunain yn gyfrifol am y byd a greodd Allah, ac mae’n rhaid iddyn nhw wneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch sut i wneud hyn.