Tarddiad y bydysawd

Mae rhai manylion ynglŷn â chreu’r byd i’w cael yn y Qur’an. Dydy'r cyfeiriadau at y creu ddim yn ffurfio un stori unigol, gan fod gwahanol gyfeiriadau at y creu i’w cael drwy’r Qur’an i gyd.

Does dim trefn arbennig wedi’i nodi ar gyfer y creu, a does dim awgrym pa mor hir oedd yr ayyam (cyfnodau amser). Ond mae’n ymddangos bod chwe chyfnod. Mae’r cyfeiriad yn y Qur’an yn dweud mai Duw yw’r creawdwr, a dyma neges ganolog stori’r creu.

Pa adroddiadau am darddiad y bydysawd sydd i’w cael mewn Islam?

Mae Islam yn glir iawn ynghylch y gred mai Allah oedd yn gyfrifol am greu’r bydysawd. Does dim un stori greu unigol, ond mae cyfeiriadau at y creu mewn sawl lle yn y Qur’an. O’r rhain mae’n bosibl adeiladu darlun.

  • Mae Allah yn dragwyddol, ac felly nid yw wedi’i rwymo gan gyfyngiadau amser.
  • Penderfynodd Allah greu’r bydysawd ac oherwydd ei allu a’i awdurdod di-ben-draw gorchmynnodd bethau i ddod i fodolaeth.
  • Wedyn gwnaeth Allah bob creadur byw, yr angylion, y planedau a’r glaw i ganiatáu i lysiau dyfu.
  • Anfonodd Allah angylion i’r Ddaear i gasglu saith llond llaw o bridd, o wahanol liwiau, a gyda’r pridd fe wnaeth Allah y dyn cyntaf, Adda, ac anadlu bywyd a nerth iddo.
  • Cafodd Efa (Hawa), y wraig gyntaf, ei chreu o ystlys Adda a bu’n byw gydag ef ym Mharadwys.
  • Roedd Adda ac Efa yn anufudd i Allah, er iddyn nhw gael maddeuant, a chawsan nhw eu hanfon o Baradwys i’r Ddaear yr oedd Allah wedi’i chreu.
  • Roedd y Ddaear wedi cael ei chreu i ganiatáu i Adda ac Efa a’u disgynyddion (yr hil ddynol) fyw a ffynnu.
  • Cwblhaodd Allah y creu mewn chwe diwrnod.
quote
Onid yw Efe a greodd y nefoedd a’r ddaear yn Alluog i greu eu tebyg? Ydyw, [y mae]; ac Efe yw’r Creawdwr Gwybodus.Qur’an 36:81