Èisteachd

Spòrs an Latha

Bheir an earrann seo cothrom dhut do sgilean èisteachd a leasachadh aig Ìre Nàiseanta 4. Tha an earrann stèidhichte air na meadhanan.

Seo trì ceistean deug. Èist ris an earrainn agus freagair na ceistean.

Ceistean

Question

Cò tha a' toirt thugainn Spòrs an Latha?

Pàdraig Mac a' Ghobhainn.

Question

Cò na sgiobaidhean iomain a chluich Disathairne a chaidh?

An Gearastan agus Oilthigh Ghlaschu.

Question

Carson a tha Gòrdan MacAonghais air ainmeachadh?

B' esan sàr-chluicheadair a' gheama.

Question

Dè tha air a bhith ceàrr air Cailean Gunna anns na mìosan mu dheireadh?

Tha trioblaid air a bhith aige le druim goirt.

Question

Ciamar a tha fios againn gur e cluicheadair goilf math a tha ann an Cailean Gunna?

Bhuannaich Cailean Na Masters trì bliadhna air ais.

NO

Bha e an dòchas gum faigheadh e àite anns a' chiad trì.