An cogadh a' tòiseachadh

Nuair a thòisich an cogadh, bha daoine gu mòr air a shon air feadh na Roinn Eòrpa. Bha na ceudan mhìltean dhaoine nan cabhaig gus gabhail ann agus iad cinnteach gum biodh iad dhachaigh airson na Nollaig.

B' e arm glè bheag a bh' aig Breatainn an taca ri cumhachdan Eòrpach eile, agus chaidh iomairt a thòiseachadh san spot gus daoine a thogail dhan arm. Ann am Breatainn ghabh 900,000 dhan arm gu saor-thoileach sa chiad trì mìosan – 500,000 san Lùnastal a-mhàin. Bha cuid nach robh ochd-deug ged a bha iad ag ràdh gun robh.

A' gabhail dhan arm gu saor-thoileach

Saighdearan bhon a' Ghàidhealtachd anns a' Chiad Chogaidh
Saighdearan bhon a' Ghàidhealtachd anns a' Chiad Chogaidh

Chaidh fir òga à Alba a bhrosnachadh gus gabhail dhan arm. Ghabh barrachd Albannach dhan arm gu saor-thoileach, an coimeas ri àireamh an t-sluaigh, na ghabh à sgìre sam bith eile san RA.

Bha grunn adhbharan, leithid cuideam bhon co-aoisean, faireachdainn ciontach agus miann a dhol an sàs ann an iomairt dhàna, aig Albannaich òga airson a dhol dhan arm gu saor-thoileach. Bha a' mhòr-chuid dhen bheachd gun cailleadh iad air turas inntinneach còmhla rin caraidean mura gabhadh iad dhan arm san spot. Ach cha b' fhada gus an robh e follaiseach nach biodh an cogadh 'seachad ron Nollaig'.