Sìde test questions

1

An coimeas ri àitichean a tha nas fhaide a-staigh air an dùthaich, dè tha fìor mu àitichean a tha nas fhaisg air a' mhuir?

2

Dè tha fìor mu àitichean a tha nas fhaisg air a' chrios-meadhain?

3

An coimeas ri àitichean a tha a' coimhead gu deas, dè tha fìor mu àitichean a tha a' coimhead gu tuath?

4

Dè tha fìor mu àitichean a tha nas fhaide shuas air beinn an coimeas ri àitichean a tha nas fhaide shìos?

5

Cia mheud tomad èadhair a bhios a' toirt buaidh air Breatainn?

6

Dè bhios a' toirt buaidh air feartan tomad èadhair?

7

Dè an tomad èadhair a tha an samhla (cT) a' riochdachadh?

8

Dè an t-sìde a tha tomad Tropaigeach Cuantach a' toirt dhuinn?

9

Dè an sgìre thar am bi tomad èadhair Pòlarach Cuantach a' gluasad?

10

Dè an t-sìde a bheir tomad Artaigeach Cuantach a Bhreatainn?

11

Dè an tomad èadhair a bheir thugainn an t-sìde as fhuaire?

12

Dè th' ann an clàr sionoptaig?

13

Dè an eileamaid a bhios a' nochdadh air clàr sionoptaig?

14

Dè chanar ri loidhnichean a bhios a' ceangal àitichean le bruthadh co-ionann?

15

Dè bhios cearcallan sìde ag innse dhut?

16

Dè th' ann an ìsleachadh?

17

Dè bhios a' tachairt aig aghaidh fhuar?

18

Dè an t-sìde a bhios ‘aghaidhean’ a' toirt thugainn?

19

Dè an t-ainm eile a th' ann airson bruthadh àrd?

20

As t-samhradh dè an seòrsa sìde a bheir bruthadh àrd thugainn?