Clàr sionoptaig

Eisimpleir de cheist

Question

Coimhead air a' chlàr shionoptaig gu h-ìosal agus inns dè an seòrsa sìde a dh'fhaodadh a bhith ann an Glaschu (G) agus ann an Lyon (L).

Cl‡r Sionoptaig airson 14 Samhain 2010Clàr sionoptaig airson 14 Samhain 2010 a' toirt cunntas air an t-sìde

Tha an aon chlàr gu h-ìosal le sanasan airson do chuideachadh a' freagairt.

Cl‡r Sionoptaig airson 14 Samhain 2010Clàr sionoptaig a' sealltainn aghaidh bhlàth, aghaidh dhùinte, aghaidh fhuar agus loidhneachan-bruthaidh

Ann an Glaschu bidh greisean ann de dh'uisge mòr le beagan turaidh eatarra. Bidh a' ghaoth mòr agus bhon iar-dheas.

Ann an Lyon bidh an t-sìde blàth, grianach agus an t-adhar soilleir, ciùin. Bidh an teòthachd ìosal agus 's dòcha gum bi reothadh ann. Bidh oiteag ghaoithe ann bhon ear.

Move on to Test
next