Cearcaill sìde

Cearcall sìde agus clàr

Cearcaill SìdeCearcaill sìde

Glè thric bidh cearcaill sìde air clàran sionoptaig. Feumaidh fios a bhith agad mar a chleachdas tu na cearcaill sin gus cunntas a thoirt air an t-sìde ann an àite sam bith.

Thoir sùil mhath air a' chearcall sìde agus air a' chlàr agus feuch gum bi fios agad mu na samhlan agus na tha iad a' ciallachadh.

Cl‡r sÏdeClàr sìde
Question

Coimhead air an dà dhiagram agus mìnich gu mionaideach na h-eadar-dhealachaidhean eadar an t-sìde ann an Lèiruig agus ann an Land's End aig an àm sin.

Cearcaill SìdeCearcaill sìde airson 5 Faoilleach 2010

Lèiruig - uisge, teòthachd ìosal (6°C), sgòthan san adhar (4 ochdamhan), le gaoth mhòr (40 mìle-mara) on iar.

Land's End - smugraich uisge, teòthachdan nas blàithe (12°C), sgòthan san adhar (8 ochdamhan) agus a' ghaoth nas lugha (15 mìle-mara) on iar-dheas.