Ag obrachadh a-mach ceudad de dh'uiread

Tha ceudad a' ciallachadh 'a-mach à aon cheud', agus mar sin tha 15\% a' ciallachadh 15 a-mach à ceud.

15\%  = \frac{{15}}{{100}} = 0.15

Eisimpleir

Obraich a-mach 30\% \,de\,\pounds800

= \frac{{30}}{{100}} \times 800

= 0.3 \times 800

= \pounds240