Staitistearachd

Cairtealan

'S e am meadhan (C2) an luach meadhain ann an seata-dàta a chaidh a chur ann an òrdugh.

'S e an cairteal ìosal (C1) meadhan an leth mheadhain de sheata-dàta, nuair a bhios tu air am meadhan a lorg.

'S e an cairteal àrd (C3) meadhan an leth mheadhain de sheata-dàta.

Eisimpleir

Tha an dàta gu h-ìosal a' sealltainn sampall de na ceudadan a choisinn sgoilearan ann an clas Mhgr Brown ann an deuchainn Saidheans.

88 75 90 66 97 76 81

Airson meadhan an dàta seo a lorg (C2), feumaidh sinn an cur ann an òrdugh an toiseach.

75 is labelled lower quartile, 81 is labelled media, and 90 is labelled upper quartile

Lorg am Meadhan (C2) an toiseach.

  • Cairteal Ìosal (C1) = 75
  • Meadhan (C2) = 81
  • Cairteal Àrd (C3) = 90