Part-time work

Seumas writes about his work. Read what he says and answer the following questions. You can look at the vocabulary list if you think you need to.

A boy thinking about various forms of writingIllustration of a boy thinking about various forms of writing

Is mise Seumas agus tha mi ag obair airson iris coimhearsnachd sa bhaile againn. 'S e deasaiche pàirt-ùine a th' annam.

Gach latha, bidh mi a' coimhead air pìosan a tha daoine air a chur a-steach thugam.

Tha artaigilean domhainn ann mu rudan a tha a' gabhail àite sa choimhearsnachd. Tha artaigilean aotrom ann cuideachd mu rudan èibhinn a tha air tachairt san sgìre.

Feumaidh mi taghadh dè na h-artaigilean a chuireas mi dhan iris. Tha mi ag iarraidh rud beag de gach seòrsa - èibhinn, domhainn, fiosrachail.

A bharrachd air artaigilean inntinneach, bidh sinn a' ruith cho-fharpaisean. Tha cartùn no dhà a' nochdadh san iris cuideachd.

Is toigh leam a bhith a' leughadh agus a' sgrìobhadh diofar artaigilean. Tha mi ag iarraidh a dhol don cholaiste agus trèanadh airson a bhith nam neach-naidheachd.

Question

Which are the correct statements?

1 James doesn't like writing

2 James likes writing

3 James hopes to become a journalist

4 James has written lots of articles

2 James likes writing

Is toigh leam a bhith a' leughadh agus a' sgrìobhadh means 'I like reading and writing'.

3 James hopes to become a journalist

Tha mi ag iarraidh... - 'I want'.

A bhith nam neach-naidheachd - 'to be a journalist'.