Dilyniannau llinol test questions

1

Beth ydy'r rhif nesaf yn y patrwm \({6},~{8.5},~{11},~{13.5},~{...}\)?

2

Beth ydy'r gwahaniaeth cyffredin yn y dilyniant \({6},~{8.5},~{11},~{13.5},~{...}\)?

3

Beth ydy'r gwahaniaeth cyffredin yn y dilyniant \({6},~{3},~{0},~{...}\)?

4

Beth ydy'r \({n}^{fed}\) term yn y dilyniant \({7},~{14},~{21},~{28},~{...}\)?

5

Beth ydy'r \({n}^{fed}\) term yn y dilyniant \({9},~{16},~{23},~{30},~{...}\)?

6

Yr \({n}^{fed}\) term mewn dilyniant ydy \({3}{n}-{10}\). Beth ydy'r \({10}^{fed}\) term?

7

Beth ydy'r \({1,000}^{fed}\) term yn y dilyniant \({3},~{7},~{11},~{...}\)

8

Beth ydy ffactor cyffredin mwyaf \({36}\) a \({60}\)?

9

Beth ydy lluosrif cyffredin lleiaf \({36}\) a \({60}\)?

10

Beth ydy lluosrif cyffredin lleiaf \({100}\) a \({150}\)?