Ffactor cyffredin mwyaf a lluosrif cyffredin lleiaf

Ffactorau unrhyw rif ydy’r rhifau sy’n rhannu i mewn iddo’n union.

Ffactor cyffredin mwyaf

Ffactorau {12} ydy {1},~{2},~{3},~{4},~{6} a {12}

Ffactorau {18} ydy {1},~{2},~{3},~{6},~{9} a {18}

Mae {1},~{2},~{3} a {6} yn ffactorau i {12} ac {18}.

Felly maen nhw’n ffactorau cyffredin i {12} ac {18}.

Felly ffactor cyffredin mwyaf {12} ac {18}
ydy {6}.

Question

Beth ydy ffactor cyffredin mwyaf {24} a {30}?

Ffactorau {24} ydy {1},~{2},~{3},~{4},~{6},~{8},{12} a {24}.

Ffactorau {30} ydy {1},~{2},~{3},~{5},~{6},~{10},~{15} a {30}.

Felly ffactor cyffredin mwyaf {24} a {30} ydy {6}.

Lluosrif cyffredin lleiaf

Lluosrifau unrhyw rif ydy'r rhifau y mae’r rhif yn rhannu i mewn iddyn nhw.

Lluosrifau {4} ydy {4},~{8},~{12},~{16},~{20},~{24},~{28},~{32},~{36},~{40},~{44}, ...

Lluosrifau {6} ydy {6},~{12},~{18},~{24},~{30},~{36},~{42},~{48},~{54},~{60},~{66}, ...

Mae {12},~{24} a {36} yn lluosrifau i {4} a {6} ac maen nhw’n cael eu galw’n lluosrifau cyffredin i {4} a {6}.

Y rhif lleiaf sy’n lluosrif i {4} a {6} ydy {12}. Felly lluosrif cyffredin lleiaf {4} a {6} ydy {12}.

Question

Beth ydy lluosrif cyffredin lleiaf {5} ac {8}?

Lluosrifau {5} ydy {5},~{10},~{15},~{20},~{25},~{30},~{35},~{40}...

Lluosrifau {8} ydy {8},~{16},~{24},~{32},~{40},~{48},~{56}...

Felly lluosrif cyffredin lleiaf {5} ac {8} ydy {40}.

Move on to Test
next