Mwy am ganfod yr nfed term

Felly mae gan y dilyniant rhifau yn nhabl {5} wahaniaeth cyffredin o {5} a'r {n}^{fed} term ydy {5n}.

Diagram dilyniant llinol

Ond beth sy’n digwydd os bydd pethau’n mynd yn fwy cymhleth?

Diagram dilyniant llinol

{5} ydy’r gwahaniaeth cyffredin o hyd, ond nid tabl {5} sydd yma.

Dyma dabl {5}: {5},~{10},~{15}, ...

Dyma’r dilyniant: {7},~{12},~{17}, ...

Mae pob term yn y dilyniant {2} yn fwy na’r term cyfatebol yn nhabl {5}, felly yr {n}^{fed} term ydy {5n} + {2}.

Question

Beth ydy {n}^{fed} term y dilyniant: {8},~{11},~{14}, ... ?

Diagram dilyniant llinol

Y gwahaniaeth cyffredin ydy {3}, felly mae’n rhaid ei fod yn gysylltiedig â thabl {3} ( {3n}).

Dyma dabl {3}: {3},~{6},~{9}, ...

Dyma’r dilyniant: {8},~{11},~{14}, ...

Mae pob term yn y dilyniant {5} yn fwy na’r term cyfatebol yn nhabl {3}, felly yr {n}^{fed} term ydy {3n} + {5}.