Y gwahaniaeth cyffredin

I ganfod y gwahaniaeth cyffredin, mae angen gwybod fesul faint mae’r termau’n cynyddu o un term i’r nesaf.

Question

Canfydda’r gwahaniaeth cyffredin a’r ddau derm nesaf yn y dilyniant canlynol.

Diagram dilyniant llinol

Y gwahaniaeth cyffredin ydy \({-2}\). Y ddau derm nesaf ydy \({8}\) a \({6}\).

Diagram dilyniant llinol