Y gymdeithas draul newydd

Dyblodd twf diwydiannol UDA yn y 1920au. Cafodd y cynnydd mwyaf ei weld yn y diwydiannau newydd fel cemegion, nwyddau trydanol a cheir. Sicrhaodd cyflwyno trydan yn y cartref ddatblygiad enfawr yn y diwydiant nwyddau trydanol ar gyfer y ty. Yn 1919 cafodd 60,000 set radio ei gwerthu, ond yn 1929 fe werthwyd 10 miliwn. Cafodd cynnydd tebyg ei weld mewn gwerthiant offer ffôn, o 10 miliwn yn 1915 i 20 miliwn yn 1930.

Roedd diwydiant adeiladu America yn fwy prysur yn ystod y 1920au nag yn unrhyw gyfnod o'r blaen. Roedd hyn yn rhannol oherwydd y galw a ddaeth i adeiladu ffatrïoedd newydd a swyddfeydd i gwmnïau bancio, yswiriant a hysbysebu. Dyma gyfnod y nendwr (skyscraper) – roedd cwmnïau eisiau dangos eu pwer a bri trwy adeiladu'r swyddfeydd talaf a mwyaf crand.

Dylanwad y diwydiant ceir

Syniad Ford oedd adeiladu car trwy ei osod ar linell gydosod drydanol. Byddai'r car yn symud yn araf gyda phob gweithiwr yn gwneud un dasg benodol yn unig. Fel hyn, byddai'n bosib adeiladu Model T Ford mewn awr a hanner yn lle 13.5 awr. Erbyn canol y 1920au roedd 7,500 o geir yn cael eu cynhyrchu bob dydd - un car bob 10 eiliad.

Newidiodd y car America ym mhob ffordd. Arweiniodd at adeiladu ffyrdd newydd a maestrefi (suburbs). Roedd ffordd o fyw pobl yn newid yn fawr iawn. Fe wnaeth datblygiad y diwydiant ceir sbarduno twf mewn diwydiannau eraill, ee roedd ceir yn defnyddio 90 y cant o betrol America, ynghyd ag 80 y cant o rwber y wlad a 75 y cant o'i gwydr.