Pastimes

A teenage boy kicking a football
A teenage boy kicking a football

Is mise Calum MacAonghais agus 's e ball-coise an cur-seachad as fheàrr leam. Bidh mi a' cluich ball-coise a h-uile latha. 'S e Dùn Dèagh an sgioba ball-coise a bhios mi a' leantainn. Is toigh leam cuideachd a bhith a' coimhead an telebhisean. Bidh mi a' coimhead prògraman chloinne air BBC ALBA.

Question

What is his name?

Malcolm MacInnes.

'Malcolm' is English for Calum.

Question

What's his favourite pastime?

Football

The key words to look for here are:

ball-coise football

an cur-seachad pastime

as fheàrr leam I like best

Question

What team does he support?

Dundee

Dùn Dèagh is the Gaelic for 'Dundee'. Bidh mi a' leantainn literally means 'I follow'.

Question

What other pastime does he mention?

Watching TV.

A' coimhead is the Gaelic for 'watching'. You will often see telebhisean abbreviated to TBh – 'TV'.