Pastimes

Is mise Sìne Chaimbeul. Is toigh leam a bhith a' snàmh agus a' còcaireachd. Bidh mi a' snàmh gach Disathairne aig ceithir uairean feasgar. Tha an amar-snàimh faisg air an taigh agam. Tha mi uabhasach math air còcaireachd. 'S toigh leam a bhith a' dèanamh biadh Eadailteach. Cha toigh leam idir spòrs, cha d' fhiach e.

Question

What is the girl's name?

Jane Campbell.

Chaimbeul is the feminine form of the surname 'Campbell'. The masculine form is Caimbeul.

Question

Apart from swimming, what is her other pastime?

Cooking - a' còcaireachd

Is toigh leam tells us she likes the activities.

Question

What does she say about the swimming pool?

It's close to her house.

The key word here is faisg meaning 'near'.

Question

On what day of the week does she go swimming?

Saturday

Check the vocabulary list for this section if you need to revise Làithean na seachdain, days of the week.

Question

What kind of food does Jane like to cook?

Italian food - biadh Eadailteach

An Eadailt is the Gaelic for 'Italy'.

Question

What does she say about sport?

It's useless.

Cha toigh leam idir spòrs, cha d' fhiach e means 'I don't like sport, it's useless'. Spòrs is also the Gaelic for 'PE'.

Vocabulary
GaelicEnglish
An LùnastalAugust
An t-SultainSeptember
club òigridhyouth club
co-fharpaiscompetition
fèisfestival
fèiseanfestivals
feumaidhmust
ionad-spòrssports centre
raon teanaistennis court
raon-cluiche na sgoileschool playing fields
sgiobaidheanteams
talla na sgoileschool hall