Anhafaleddau - Canolradd ac Uwch

1

Pa un o’r canlynol sy’n ateb i x {\textgreater} -4?

2

Pa anhafaledd mae’r llinell rif hon yn ei ddangos?

Llinell rif o -5 i 5 gyda chylch gwag dros y -3 a llinell yn cysylltu at gylch caeedig dros y 4.

3

Pa anhafaledd mae’r llinell rif hon yn ei ddangos?

Llinell rif o -6 i 3 gyda chylch caeedig dros y -3 a saeth yn pwyntio tuag at 3.

4

Pa gyfanrifau gallai x fod yn y datrysiad: -3 \textless x {\leq} 2?

5

Mae £35 gan Bill i’w wario, ond hoffai gadw o leiaf £10. Mae hefyd eisiau prynu ambell i gân sy’n costio £5 yr un. Pa un o’r anhafaleddau canlynol sy’n cynrychioli sefyllfa Bill yn gywir?

6

Beth yw ateb yr anhafaledd \frac {4y}{3} -2 {\textless} 2?

7

Datryswch yr anhafaledd 4(3 - 2x) ≤ 14?

8

Pa anhafaledd mae’r graff hwn yn ei ddangos?

Graff gydag echelinau x ac y o -5 i 5 a llinell doredig ar x=3.

9

Pa anhafaledd mae’r graff hwn yn ei ddangos?

Graff gydag echelinau x ac y o -5 i 5 a llinell solet yn croesi pwyntiau y=1 a x=-0.5.

10

Pa anhafaleddau sy’n cael eu bodloni gan y diagram isod?

Graff gydag echelinau x ac y o -4 i 5 a llinell solet borffor yn croesi x=1, a llinell solet werdd yn croesi y=3.